fbpx

REGULAMIN STUDIA NAGRAŃ

 1. Regulamin Studia nagrań „Gdyńska strefa podcastu” został wprowadzony w życie z dniem 20/02/2020 i jest aktualnie obowiązującym dokumentem. Przestrzegać go zobowiązani są wszyscy użytkownicy studia nagrań.
 2. Właścicielem Studia nagrań jest Henry Partners – Jakub Kubacki, ul. Morska 157/163/27, 81-206 Gdynia, telefon kontaktowy do właściciela to 731 797 241.
 3. Studio nagrań świadczy usługi komercyjne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://www.strefapodcast.pl/cennik-wynajem-studia-gdynia/ oraz dostępnym w recepcji. W celu ustalenia szczegółowych warunków należy kontaktować się z recepcją Gdyńskiej Strefy Biznesu pod numerem telefonu 512 018 888 lub poprzez kontakt mailowy gdynia@strefapodcast.pl
 4. Opłaty dokonuje się w momencie dokonywania rezerwacji lub przed przystąpieniem do nagrania w recepcji. Każde wynajęcie biura dokumentowane jest fakturą Vat w przypadku firm oraz fakturą imienną w przypadku osób fizycznych. Płatność za wynajęcie studia możliwe jest jedynie metodą bezgotówkową – karta, przelew.

Opłaty należy dokonać w recepcji lub wpłatą na konto bankowe:

Alior Bank:
      Henry Partners – Jakub Kubacki
      97 2490 0005 0000 4600 8562 2035

 1. Studio wynajmowane jest na minimum oraz wielokrotność 1 godziny.
 2. W przypadku zakupu pakietu wynajmu studia klient ma możliwość zwrotu pakietu. Wykorzystane godziny zostaną przeliczone po cenie niższego pakietu oraz cenie 50zł / h jeśli liczba wykorzystanych godzin będzie mniejsza niż 10, lub nie będzie wielokrotnością dostępnych pakietów..
  Przykład nr.1: klient zakupił pakiet 30h w cenie 900zł, wykorzystał jedynie 10h. Zwrot jakiego może się ubiegać to 500zł. (Pakiet 10h – 400zł, zwrot na kwotę 500zł)
  Przykład nr.2: klient zakupił pakiet 30h w cenie 900zł, wykorzystał jedynie 15h. Zwrot jakiego może się ubiegać to 250zł. (Pakiet 10h – 400zł + 5h po 50zł = 650zł , zwrot na kwotę 250zł)
 3. Pakiety na wynajem studia mają datę ważności w zależności od rodzaju, więcej informacji znajdziesz w cenniku.
 1. Termin nagrań ustalany jest z recepcją Gdyńskiej Strefy Biznesu pod numerem telefonu 512 018 888, poprzez kontakt mailowy gdynia@strefapodcast.pl lub online na stronie internetowej www.strefapodcast.pl
 2. W pomieszczeniach Studia nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 3. Na terenie Studia nagrań obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów oraz wnoszenia jedzenia.
 4. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania oraz podmiot wynajmujący.
 1. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za użycie sprzętu zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia usterek wypożyczonego sprzętu, wynajmujący jest zobowiązany do ich natychmiastowego zgłoszenia obsłudze.
 1. Uczestnicy przed przystąpieniem do nagrania zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz potwierdzenia zaznajomienia się z nim złożeniem podpisu. Użytkownikom zostanie przedstawiony spis urządzeń udostępniany do nagrań, podpisem potwierdzasz stan faktyczny. Wszystkie braki w wyposażeniu należy bezzwłocznie zgłosić do recepcji.
 2. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod nadzorem opiekuna.
 3. Właściciel studia nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. Osoby nagrywające treści nawoływania do przemocy, mowy nienawiści i inne naruszające zasady dobrych obyczajów, są niewłaściwe czy budzą zgorszenie mogą zostać poproszone o opuszczenie studia nagrań oraz otrzymają zakazu wstępu.
 1. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do zapoznania się z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącym pomieszczeń Gdyńskiej Strefy Biznesu.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy i brakiem możliwości zwrotu kosztów wynajmu studia.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują pracownicy Gdyńskiej strefy Biznesu. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń wydawanych przez te osoby.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.